Vedení účetnictví a daňové evidence

Účetnictví a daňovou evidenci zpracováváme 3 formami :

  • průběžné , obvykle týdenní zpracovávání a to buď přímo u klienta nebo v naší kanceláři. Součástí zpracovávání je i vystavování příkazů k úhradě, u vybraných klientů provádíme dokonce i přímý platební styk prostřednictvím internetového bankovnictví
  • následné periodické měsíční nebo kvartální zpracování v naší kanceláři
  • jednorázové roční zpracování po skončení kalendářního roku – tento způsob lze použít pouze u neplátců DPH

 

Po skončení účetního období pro vás zpracujeme následující :

  • Celkovou  účetní závěrku včetně všech příloh, u fyzických osob rovněž výkazy pro OSSZ a ZP
  • Standardní účetní sestavy  a výběrové sestavy  podle požadavků klienta
  • roční daňová přiznání  a hlášení, včetně mzdových

 

U klientů, kteří jsou zaměstnavateli, provádíme  rovněž zpracovávání mezd.

Součástí vedení účetnictví a daňové evidence je i daňové poradenství.