Společnosti

Poskytujeme rovněž zajímavou službu zakládání společností

Zakládání nových obchodních společností je v současnosti poměrně časově i nákladově přijatelná možnost. Samozřejmě se ale při zakládání nové obchodní společnosti očekává určitá míra znalostí.

Nevíte si rady, ale přesto byste rádi začali podnikat a splnili si své podnikatelské záměry? Obraťte se na nás. Pomůžeme vám a poradíme.

Poskytneme vám veškerý servis a potřebné informace, které se týkají zakládání společnosti.. Na základě plných mocí lze posléze provést i všechny potřebné úkony, např.:

  • zajištění ustavující valné hromady společnosti
  • zpracování kompletní společenské smlouvy jak typové, tak obsahující specifická ustanovení odchylná od obligatorní smlouvy
  • zajištění živnostenského oprávnění
  • zpracování a podání  návrhu o zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • registrace společnosti k finančnímu úřadu

Dalším způsob při zakládání  nové společnosti je z naší strany  metodické vedení, kdy Vás  povedeme krok za krokem každým potřebným úkonem.  Vy tak vyřídíte vše osobně a navíc získáte mnoho zajímavých zkušeností.

Služby obdobné povahy poskytujeme rovněž při změnách již existujících společností – změna předmětu podnikání, názvu, sídla , společníků a jednatelů.

Dalším okruhem působnosti je rovněž příprava společnosti pro vstup do likvidace nebo příprava pro podání návrhu na insolvenční řízení, kde se rovněž postaráme o vše potřebné.